Start med et oplæg i din organisation

RÅDGIV.DK holder engagerende inspirationsoplæg, der går tæt på deltagernes konkrete arbejde og relationer. Hvor stor en del af medarbejdernes arbejdes fører egentlig til noget andet end handling ude i virkeligheden? Vi medbringer cases fra andre stabsfunktioner og eksempler på adfærdsdesign, der skaber mere tillid og handling ude hos jeres beslutningstagere.

Vores oplæg inkluderer ofte interviews med stabsfunktionens modtagere, så vi har en god idé om, hvordan jeres arbejde ser ud udefra-og-ind. Vi involverer deltagerne og trækker eksempler frem fra deres hverdag: Samspillet med de beslutningstagere, som jo netop skal beslutte noget, før at arbejdet giver mening. Det bliver tydeligt for deltagerne, at den mening, vi skaber med vores arbejde, afgør vores rolleforståelse og kommunikative adfærd. Og den agerer vores modtagere efter.

Fortæl om jeres situation og behov