Artikler & podcast om rådgivningSkrmbillede 2020-08-31 kl 100035png

Podcast om rådgivning

KL interviewer rådgivningsekspert Snorre Andersen om økonomifunktionens rolle, herunder forholdet mellem økonomiafdeling og fagområder.

Interview med Snorre Andersen om det spild i stabsfunktioner, som åbenbares ved at skifte fra leveranceperspektiv til et handlingsperspektiv. Hør hvordan en uges hårdt arbejde let kan føre til ingenting.

Artikler om rådgivning

Rådgivning i stabsfunktioner

Der er en række karakteristika ved stabsfunktioners rådgivning. Her beskrives de ved cases om spild og fejlbehov.

Rådgivning & tillid

Modtagernes tillid til stabsfunktionen eller rådgiveren har direkte indflydelse på, om rådgivningen fører til handling eller konflikt.

Rådgivningsmodellen

Den handlingsorienterede rådgivningsmodel danner rammen om rådgivning som selvstændig kompetence.

Få budskabet frem

Dine modtagere er egoistiske. Det er en udfordring for dig, fordi de ikke gider høre dig færdig, hvis ikke de finder det relevant for dem og deres perspektiv.

Motivation & handleparathed

Når beslutningstagere rådgives, kan de uanset rådgivningens rigtighed efterlades med en større/mindre parathed til at beslutte noget. Men hvordan påvirkes denne motivation?

Mødeledelse for rådgivere

Skal møder give handling, er et nøgleord forventningsafstemning: Igen og igen indstille deltagernes forventninger kort og præcist til det, der kommer til at ske.


Artiklerne om rådgivning er udarbejdet i samarbejde med rådgivningsekspert Snorre Andersen. De er tilpasset stabsfunktioners kontekst og baseret på forskningsområderne ledelse, kommunikation og psykologi. Læs også den videnskabelige artikel om effekter af økonomifunktioners arbejde publiceret i tidsskriftet Politica.

Klik på logoet for at læse mere