GOD RÅDGIVNING = EVNEN TIL AT SKABE HANDLING

ADMINISTRATIONENS UDFORDRING

Økonomiafdelingen er et eksempel på en stabsfunktion. Den sørger via møder, mails og ledelsesinformation for, at beslutningstagere styrer mod organisationens mål. Den beslutter således ikke noget selv: Det er modtagerne, der beslutter forandringer ude i virkeligheden. På økonomiafdelingens rådgivning. Således er rådgivning en helt afgørende kompetence for stabsfunktioner.

Udfordringen er, at stabsfunktioners rådgivning ikke altid skaber handling hos modtageren. Ofte skaber den tværtimod frustration. Nogle gange bliver rådgivningen endda slet ikke læst. Den bliver pseudoarbejde, og det kan der være mange grunde til: Nogle modtagere forstår ikke det, der leveres. Nogle har ikke tillid til det. Andre oplever, at deres behov ikke rammes. Mange oplever, at stabsfunktionen genererer mere arbejde fra beslutningstagerne, end de hjælper. Fælles er, at en stor del af stabsfunktionens travle arbejde ender som spild uden at skabe forandring.

HANDLINGSORIENTERET RÅDGIVNING

Rådgivning er et fag, der kan mestres ligesom andre fag. Vi kan blive gode til at få andre til at handle samt undgå frustration og ekstraarbejde. Enten ved at levere det, modtageren reelt har behov for. Eller ved at levere på en måde, der skaber tillid og accept. Rådgivning som fag er en kontekstnær og handlingsorienteret blanding af psykologi, ledelse og retorik. Med adfærdsdesign, udefra-og-ind-tænkning og fokus på modtagernes behov: Hvad der skal til for at opfylde behovet, få dem til at handle på rådgivningen og nå organisationens mål?

STYRK HANDLEKRAFTEN I DIN STABSFUNKTION

RÅDGIV.DK hjælper med at skabe handling hos jeres modtagere. Det gør vi med individuel ledelsesrådgivning, praksisnære oplæg, udviklingsforløb, kurser eller rådgiveruddannelse, som styrker organisationens ledelsesinformation og deltagernes daglige opgaver. Som giver et udefra-og-ind perspektivskifte, så fokus bevæges fra vores egen leverance til modtagerens handling. Som styrker rådgivernes evne til at kommunikere udfordringer og handlemuligheder på en måde, der gør modtagerne handleparat. Så de trænger igennem med et handlingsorienteret budskab, som modtagerne forstår, accepterer og bruger. Det skaber forandring ude i virkeligheden og mening i organisationen.

Chat med os
Send en email
Følg på LinkedIn
Artikler om rådgivning