STABSFUNKTIONENS UDFORDRING

Økonomiafdelingen er et eksempel på en stabsfunktion. Den sørger via møder, mails og ledelsesinformation for, at beslutningstagere styrer mod organisationens mål. Den beslutter ikke noget selv: Det er modtagerne, der beslutter forandringer ude i virkeligheden. På økonomiafdelingens rådgivning. Således er rådgivning en helt afgørende kompetence for stabsfunktioner. Udfordringen er, at rådgivning ikke altid skaber handling hos modtageren. Nogle gange bliver rådgivningen endda slet ikke læst, ofte skaber den frustration, og fagområder oplever måske, at stabsfunktionen genererer mere arbejde end den hjælper. Fælles er, at en stor del af stabsfunktionens arbejde ender som spild.

HANDLINGSORIENTERET RÅDGIVNING

Rådgivning er et fag, der kan mestres ligesom andre fag: Vi kan blive gode til at få andre til at handle samt undgå frustration og ekstraarbejde. Enten ved at levere det, modtageren reelt har behov for. Eller ved at levere på en måde, der skaber tillid og accept. Rådgivning er en kontekstnær og handlingsorienteret blanding af psykologi, ledelse og retorik. Med adfærdsdesign, udefra-og-ind-tænkning og fokus på modtagernes behov: Hvad der skal til for at opfylde behovet, få dem til at handle på rådgivningen og nå organisationens mål?

STYRK ADMINISTRATIONENS HANDLEKRAFT

RÅDGIV.DK hjælper med at skabe handling hos jeres modtagere. Det gør vi med individuel ledelsesrådgivning, praksisnære oplæg, udviklingsforløb, kurser eller rådgiveruddannelse, som styrker organisationens ledelsesinformation og deltagernes daglige opgaver. Som giver et udefra-og-ind perspektivskifte, så fokus bevæges fra vores egen leverance til modtagerens handling. Som styrker rådgivernes evne til at trænge igennem med et handlingsorienteret budskab, modtagerne forstår, accepterer og bruger. Det skaber forandring ude i virkeligheden og mening hos rådgiveren.
Chat nu Nogen gange er det lettere bare at spørge. Klik for at chatte.