EFFEKT AF OFFENTLIGE STABE

Vi skaber effekt af rådgivning, ledelsesinformation og møder. Og meningsfuldt samspil med beslutningstagere.

Stabens udfordring

Økonomiafdelingen er et eksempel på en stab. Den beslutter ikke noget ude i virkeligheden. Men det gør modtagerne af dens rådgivning, fx mails, møder og ledelsesinformation. På foranledning af økonomernes arbejde. Rådgivning en derfor en helt afgørende kompetence for stabe.

Udfordringen er, at rådgivning ikke altid skaber handling hos modtagerne: Mange fagchefer oplever, at stabe skaber mere frustration og arbejde hos dem, end de egentlig hjælper. Og nogen gange er deres rådgivning slet ikke designet til handling. En stor del af stabenes arbejde ender dermed uden at skabe forandring ude i virkeligheden. Hvor stor andelen er, ved man typisk ikke.

Rådgivning skal føre til noget

Handlingsskabende rådgivning er et fag, der kan mestres ligesom andre fag: Vi kan blive gode til at skabe tillid og få andre til at handle. Undgå frustration og ekstraarbejde.

RÅDGIV.DK tilfører et udefra-og-ind-perspektiv, adfærdsdesigner jeres arbejde og modtagerorienterer medarbejderne. Dette fører altid til både mere effekt  ude i virkeligheden, bedre relationer og mindre arbejde for stabsfunktionen. Det skifte har værdi for hele organisationen.

Skab tillid & handling

RÅDGIV.DK hjælper med at skabe handling hos jeres modtagere. Vi forbedrer relationen og gør jeres ledelsesinformation, mails og møder handlingsskabende. Vi er konkrete og garanterer forandring, der mærkes af modtagerne.

Et samarbejde med os er et fokusskifte fra egen leverance til modtagernes handling. Til effekt ude i virkeligheden. En styrkelse af evnen til at trænge igennem med noget, som modtagerne forstår, accepterer og bruger. Det gør (sam)arbejdet meningsfuldt for både stabene og den øvrige organisation.