Ydelser

Oplæg på arbejdspladsen

Man kan i coronafasen godt få spændende oplæg, der giver medarbejderne lyst til at bidrage med egne eksempler og deltage aktivt. Selvom det foregår online, er vores oplæg interaktive og dialogbaserede. Det er de bl.a., fordi vi benytter deltagernes egne cases fra egen organisation. Oplæg skræddersyes til behovet og koster som standard DKK 10.000 alt inklusive. Forinden taler vi typisk med en håndfuld af de ledere, som skal bruge stabsfunktionens arbejde. Læs mere om vores oplæg her.

Individuel udvikling

Vi gennemfører udviklingsforløb med enkelte ledere eller rådgivere. Det er ofte den mest effektfulde måde at udvikle en organisation på. Her tager vi udgangspunkt i lederens eller rådgivernes konkrete udfordringer, og vi skaber en løsning, som vi implementerer sammen. I de indviduelle forløb arbejder vi altid på to plan: 1) Deltagerens konkrete adfærd i de konkrete relationer (skabe effekt af selve arbejdet) samt 2) Udvikling af de mønstre og kompetencer, som vil styrke deltageren mest rent personligt. Dette skaber varig udvikling, der kan mærkes af alle omkring lederen eller rådgiveren. Timepris DKK 1.500.

Skræddersyede udviklingsforløb

I vores forløb starter vi med at tale med at kigge på de beslutningstagere, som til daglig modtager rådgivning. På deres adfærd foranlediget af stabsfunktionens rådgivning. Hvad sker der i praksis, når vi har afsendt vores mail eller holdt et møde? Det er udgangspunktet for vores forløb, som ofte har et par ugers pause mellem modulerne. Her justerer deltagerne deres arbejde i praksis: Skaber handling hos en af modtagerne. Når deltagerne først lykkes med at skabe handling med den nye måde at arbejde på, er der noget, der klikker. Pris afregnes timebaseret á DKK 1.500 eller efter aftale.


Rådgiveruddannelsen

Hvordan får stabsfunktioner deres rådgivning til at føre til handling hos modtageren? Det sker via en indgribende og meget praktisk rejse, hvor deltagerne kommer helt tæt på deres modtagere: Forstår deres behov og de mekanismer, der skal til for at skabe handling. Flytter fokus fra at levere information til at skabe handling hos modtagerne. Det er adfærdsdesign på meget kontekstnært niveau målrettet de særlige forhold, som stabsfunktioner befinder sig i. Rådgiveruddannelsen er et af de højest ratede udviklingsforløb, og den afsluttes med en konkret rådgivning ude i deltagernes egen virkelighed, hvor deltagerne stort set altid lykkes med at skabe ny handling og oplevelsen af et vendepunkt hos modtageren. Pris ved tilmelding af mindst 10 deltagere er DKK 23.200 pr. deltager inkl. invididuel coaching undervejs.

Rådgiveruddannelse indledes med interview af deltagernes modtagere, som kan være fagchefer, projektchefer, direktion eller andre konkrete beslutningstagere. Dernæst følger 6 undervisningsdage fordelt på 3 måneder med intens forandring af deltagernes egen rådgivning i praksis. Efter forløbet følges op på jobbet, hvor forandringerns gennemslagskraft hjælpes på vej, effekten sikres hos modtagerne, og deltagernes kolleger inddrages i den nye måde at tænke rådgivning på.

I starten af forløbet fokuserer deltagerne på at forstå, hvad der er vigtigt for netop deres modtagere: Hvad de har brug for netop nu for, at organisationen når sine mål. Hvad der får / ikke får dem til at handle. Og hvilken type handling, deres rådgivning skal skabe. 

Efterfølgende adfærdsdesigner deltagerne deres rådgivning, så den direkte understøtter denne type handling på en måde, som rammer modtagerens behov. Når deltagerne får succes med det, vil den mærkbare effekt af eget arbejde være så meningsskabende, at arbejdet tager en drejning også fremover. Det betyder i praksis et skifte i samarbejdskulturen på tværs af stabsfunktion og beslutningstagere.

Undervejs forandrer deltagerne ikke bare deres mindset, men også deres rådgivning i praksis. Det betyder, at organisationens skriftlige kommunikation og møder bliver forandret til mærkbar fordel for modtagerne. Samtidig med at deltagerne bliver specialister i modtager- og handlingsorienteret rådgivning og åbner for en kulturforandring af den store og positive slags. Effekten er, at modtagerne træffer beslutninger, de ikke ellers ville have gjort. Ændrer virkeligheden i praksis.