Rådgiveruddanelse

Hvordan får stabsfunktioner rådgivning til at føre til handling hos modtageren? Det sker via en indgribende, intens og praktisk rejse over 3 måneder. Her kommer økonomikonsulenter, projektledere og andre, som rådgiver beslutningstagere, helt tæt på deres modtagere: Forstår deres behov og de mekanismer, der skal til for at skabe handling. Flytter fokus fra at levere information til at skabe handling hos modtagerne. Det er adfærdsdesign på både højt, praktisk og meget kontekstnært niveau målrettet de særlige forhold, som stabsfunktioner befinder sig i.

Københavns Kommune på rådgivningskursus - RÅDGIV.DK

Praktisk forandring

Undervejs i rådgiveruddannelsen forandrer deltagerne ikke bare deres mindset, men også deres rådgivning i praksis. Det betyder, at organisationens skriftlige kommunikation og møder som en del af forløbet bliver forandret til mærkbar fordel for modtagerne. Samtidig med at deltagerne bliver specialister i modtager- og handlingsorienteret rådgivning og åbner for en kulturforandring af den store og positive slags. Effekten er, at modtagerne (lederne ude i organisationen) træffer beslutninger, de ikke ellers ville have gjort. Ændrer virkeligheden i praksis.

Indhold

Rådgiveruddannelsen indledes med interview af deltagernes modtagere, som kan være fagchefer, projektchefer, direktion eller andre konkrete beslutningstagere. Dernæst følger 3 moduler á to dage med en måneds mellemrum. Imellem hvert modul forandrer deltagerne én rådgivng til én modtager. Efter uddannelsen følges op på jobbet, hvor forandringerns gennemslagskraft hjælpes på vej, og kollegerne inddrages i den nye måde at tænke rådgivning på.

Rådgiverkursus - RÅDGIV.DK

Ændring af egen rådgivning

Forandringen mellem modulerne er afgørende. I starten fokuserer deltagerne på at forstå, hvad der er vigtigt for netop deres modtagere: Hvad beslutningstageren har brug for netop nu, for at organisationen når sine mål. Hvad der får (og ikke får) modtageren til at handle. Og præcis hvilken type handling, som deltagerens rårgivning skal understøtte. Efterfølgende adfærdsdesigner deltagerne så deres rådgivning (mail, rapport, oplæg, system, økonomiopfølgning etc.), så den direkte understøtter denne type handling på en måde, som rammer modtagerens behov. Når deltagerne får succes med det (ofte efter 3. modul), vil denne direkte og mærkbare effekt af eget arbejde være så meningsskabende, at arbejdet tager en drejning også fremover. Det betyder i praksis et markant skifte i samarbejdskulturen på tværs af stabsfunktion og beslutningstagere ude i virkeligheden.

Deltagerne siger

150 økonomer, udviklingskonsulenter, projektledere og ledere af stabsfunktioner har været igennem rådgiveruddannelsen. I dag praktiserer de modtager- og handlingsorienteret rådgivning ude i landets tværgående funktioner. Vi har spurgt dem, om uddannelsens betydning for deres arbejde:

Det er simpelt hen spot on ift. min virkelighed som økonomisk rådgiver!

Rådgiveruddannelsen er det bedste og mest forandrende forløb, jeg nogensinde har været igennem. Coachingen er på et meget højt fagligt niveau.

Helt uventet har forløbet ændret mit arbejde. Det, jeg lige har leveret, er helt anderledes end før.
Nu fokuserer jeg meget mere på, hvad de havde brug for. Det virker i praksis! Og bedre og bedre måned for måned.

Det er en slags vidunderkursus.

Det har klart givet mig en mere modtagerorienteret tankegang - samtidig med at jeg tør sætte fokus på handlemuligheder: Jeg vil fremover levere noget, der giver handling, frem for bare objektivt at afrapportere om tingenes tilstand.
Kurset rammer lige præcis ned i den udfordring, jeg står med: At forbedre samarbejdet mellem økonomifolk og fagområderne.
Klart et af de bedste kurser, jeg nogensinde har været på.
Det vil få stor betydning for mit daglige arbejde fremover: Jeg forventer fremover en langt større succesrate i min rådgivning og en større grad af tillid.
Det er både det dyreste og klart mest forandrende kursus. Det har været hårdt, mentalt, men vildt givende. Nærmest mere og mere over tid.
Mine modtagere vil efter kurset begynde at få noget, de rent faktisk kan forstå og bruge til noget i praksis.
Det er coaching på højt niveau - jeg tror både, jeg er blevet en bedre rådgiver og et mere reelt menneske.
Før har jeg nok været en slags postkontor, der bare formidlede opgaver videre uden at tænke over, hvordan de blev opfattet. Det har nok skabt mange konflikter. Nu er det fortid, og jeg har en helt anden tilgang nu. Og det virker bare meget bedre.
Underviserne er utrolig fokuserede. Så nærværende i feedback. Og så konstruktive. 
Jeg er faktisk blevet bevidst om, hvad min rolle skal være. Og hvordan jeg skal agere for at skabe handling med min rådgivning. Meget, meget relevant.

Tilmelding

Vi modtager alene samlede tilmeldinger fra arbjedsgivere. Deltagerne  kommer typisk fra sekretariater, økonomiafdelinger, udviklingsafdelinger mv. med stillinger som chefkonsulent, controller, økonomikonsulent, teamleder, fuldmægtig eller udviklingskonsulent. Priser og praktiske informationer findes i programmet.


Klik på logoet for at læse mere