Ledelses- & organisationsudvikling i stabe

Vi har viden om hvad der virker på tværs af mange offentlige stabsfunktioner. 

Effekttjek af stabsfunktioner

Serviceeftersyn af stabens travle arbejde: Hvad fører det til ude i virkeligheden? Hvilken adfærd foretager modtagerne foranlediget af arbejdet? Undersøgelsen hos modtagerne giver konkret indblik i effekten af jeres afdeling.

Sammenlagte stabsfunktioner

Vi sparrer med før- under og efter samling af stabsfunktioner. Vi har erfaringer fra mange tilsvarende processer, kender faldgruberne i samspillet med den øvrige organisation og kan skabe værdi i proces, rollebeskrivelse og ledelse.

Samspil med fagområderne

Brug os til at optimere relationerne til fagområder eller andre beslutningstagere. Her kan være meget at hente. Vi bistår også ved væsentlige møder / processer, hvor det er afgørende, at modtagerne forstår og accepterer budskabet.

Lederudvikling (teams & individer)

At være leder i en stab er en særlig rolle, hvor relationen til beslutningstagerne og evnen til at få dem til at handle fylder mindst lige så meget som det ledelsesmæssige. Vi coacher og sparrer med garanti for effekt ude i virkeligheden.

Ledelsesinformation

Spar med os, hvis organisationens ledelsesinformation skal føre til handling ude i virkeligheden. Det gør den faktisk sjældent. Tag et gratis onlinemøde og hør, om vi kan skabe værdi for jer.