Vores ydelser

 • RÅDGIV.DK Snorre Andersen
 • Snorre Christian Andersen rådgiver 15 kommuner fra Vestdanmark
 • RÅDGIV.DK Snorre Andersen
 • Adfærdsdesign af rådgivning
 • Online-seminar med RÅDGIV.DK: Få timer ad gangen med flere ugers mellemrum
 • Snorre Andersen underviser konsulenter fra Økonomiforvaltningen
 • Danmarks bedste kursus

Oplæg på arbejdspladsen

Man kan i coronafasen godt få spændende oplæg, der giver medarbejderne lyst til at bidrage med egne eksempler og deltage aktivt. Selvom det foregår online, er vores oplæg interaktive og dialogbaserede. Det er de bl.a., fordi vi benytter deltagernes egne cases fra egen organisation. Oplæg skræddersyes til behovet. Læs mere om vores oplæg her.


Udviklingsforløb (fx 3 halve dage)

I vores forløb starter vi ofte med at tale med deltagernes modtagere ude i virkeligheden: Vi spørger beslutningstagerne, som til daglig modtager rådgivning, om deres adfærd foranlediget af deltagernes rådgivning. Hvad sker der i praksis, når deltagerne har afsendt deres mail eller holdt et møde? Det er udgangspunktet for vores undervisning, som ofte har et par ugers pause mellem modulerne. Pausen er vigtig, fordi deltagerne her skal justere på én af deres typiske rådgivningsleverancer i praksis: Skabe handling hos en af modtagerne. Når deltagerne først lykkes med at skabe handling med den nye måde at arbejde på, så er der noget, der klikker.


Rådgiveruddannelse (3 mdr.)

Hvordan får stabsfunktioner deres rådgivning til at føre til handling hos modtageren? Det sker via en indgribende og meget praktisk rejse, hvor deltagerne kommer helt tæt på deres modtagere: Forstår deres behov og de mekanismer, der skal til for at skabe handling. Flytter fokus fra at levere information til at skabe handling hos modtagerne. Det er adfærdsdesign på meget kontekstnært niveau målrettet de særlige forhold, som stabsfunktioner befinder sig i. Rådgiveruddannelsen er et af de højest ratede udviklingsforløb og består af 3 moduler á 2 dage, hver med ugers pause. Den afsluttes med en konkret rådgivning ude i deltagernes egen virkelighed, hvor deltagerne stort set altid lykkes med at skabe ny handling og oplevelsen af et vendepunkt hos modtageren. Indeholder individuel coaching undervejs. Se program her.

Deltagerne siger

300 økonomer, udviklingskonsulenter, projektledere og ledere af stabsfunktioner har været igennem vores forløb. De siger om forløbets betydning for deres arbejde:

 • Det ramte lige præcis ned i den udfordring, vores team stod med: At forbedre samarbejdet mellem økonomifolk og fagområderne.
 • Det var simpelthen SPOT ON ift. min virkelighed som økonomisk rådgiver.
 • Rådgiveruddannelsen er det bedste og mest forandrende forløb, jeg nogensinde har været igennem.
 • Det er en slags vidunderkursus.
 • Klart et af de bedste kurser, jeg nogensinde har været på.
 • Helt uventet har forløbet faktisk ændret mit arbejde. Min kollega var også med, og hun er vendt om - ganske enkelt. 
 • Nu fokuserer jeg meget mere på, hvad de har brug for - det virker i praksis!
 • Det har klart givet mig en mere modtagerorienteret tankegang.
 • Jeg leverer nu noget, der giver handling, frem for bare objektivt at afrapportere om tingenes tilstand.
 • Det vil få stor betydning for mit daglige arbejde fremover: Jeg forventer fremover en langt større succesrate i min rådgivning og en større grad af tillid.
 • Det er både det dyreste og klart mest forandrende kursus. Det har været hårdt, mentalt, men vildt givende. Nærmest mere og mere over tid.
 • Mine modtagere vil efter kurset begynde at få noget, de rent faktisk kan forstå og bruge til noget i praksis.
 • Det var coaching på højt niveau - jeg tror nærmest både, jeg er blevet en bedre rådgiver og et mere reelt menneske.
 • Før har jeg nok været en slags postkontor, der bare formidlede opgaver videre uden at tænke over, hvordan de blev opfattet. Det har nok skabt mange konflikter. Nu er det fortid, og jeg har en helt anden tilgang nu. Og det virker bare meget bedre.
 • Underviserne er utrolig fokuserede. Så nærværende i feedback. Og så konstruktive. 
 • Coachingen er på et meget højt fagligt niveau.
 • Jeg er faktisk blevet bevidst om, hvad min rolle skal være. Og hvordan jeg skal agere for at skabe handling med min rådgivning. Meget, meget relevant.

Rådgiveruddannelsen

Den store rådgiveruddannelse indledes med interview af deltagernes modtagere, som kan være fagchefer, projektchefer, direktion eller andre konkrete beslutningstagere. Dernæst følger 3 måneder (fordelt på 6 undervisningsdage) med intens forandring af deltagernes egen rådgivning i praksis. Efter forløbet følges op på jobbet, hvor forandringerns gennemslagskraft hjælpes på vej, effekten undersøges hos mdtagerne, og hvor deltagernes kolleger inddrages i den nye måde at tænke rådgivning på.

Ændring af egen rådgivning

I starten af vores forløb fokuserer deltagerne på at forstå, hvad der er vigtigt for netop deres modtagere: Hvad beslutningstageren har brug for netop nu for, at organisationen når sine mål. Hvad der får / ikke får modtageren til at handle. Og hvilken type handling, som deltagerens rådgivning skal skabe. Efterfølgende adfærdsdesigner deltagerne deres rådgivning, så den direkte understøtter denne type handling på en måde, som rammer modtagerens behov. Når deltagerne får succes med det, vil den mærkbare effekt af eget arbejde være så meningsskabende, at arbejdet tager en drejning også fremover. Det betyder i praksis et skifte i samarbejdskulturen på tværs af stabsfunktion og beslutningstagere.


Undervejs forandrer deltagerne ikke bare deres mindset, men også deres rådgivning i praksis. Det betyder, at organisationens skriftlige kommunikation og møder bliver forandret til mærkbar fordel for modtagerne. Samtidig med at deltagerne bliver specialister i modtager- og handlingsorienteret rådgivning og åbner for en kulturforandring af den store og positive slags. Effekten er, at modtagerne træffer beslutninger, de ikke ellers ville have gjort. Ændrer virkeligheden i praksis.


Klik på logoet for at chatte om jeres muligheder