Rådgiveruddannelse & andre udviklingsforløb

Hvordan får stabsfunktioner deres rådgivning til at føre til handling hos modtageren? Det sker via en indgribende og meget praktisk rejse, hvor økonomikonsulenter, konsulenter, projektledere og andre, som rådgiver beslutningstagere, kommer helt tæt på deres modtagere: Forstår deres behov og de mekanismer, der skal til for at skabe handling. Flytter fokus fra at levere information til at skabe handling hos modtagerne. Det er adfærdsdesign på både højt og meget kontekstnært niveau målrettet de særlige forhold, som stabsfunktionen befinder sig i. Vores forløb aftales med arbejdsgiver og er typisk:

 • Oplæg om handlingsorienteret rådgivning (2 timer)
 • Udviklingsforløb (2 dage)
 • Rådgiveruddannelse (3 mdr.)
Københavns Kommune på rådgiveruddannelse hos RÅDGIV.DK

Praktisk forandring

Undervejs forandrer deltagerne ikke bare deres mindset, men også deres rådgivning i praksis. Det betyder, at organisationens skriftlige kommunikation og møder bliver forandret til mærkbar fordel for modtagerne. Samtidig med at deltagerne bliver specialister i modtager- og handlingsorienteret rådgivning og åbner for en kulturforandring af den store og positive slags. Effekten er, at modtagerne træffer beslutninger, de ikke ellers ville have gjort. Ændrer virkeligheden i praksis.

Deltagerne siger

200 økonomer, udviklingskonsulenter, projektledere og ledere af stabsfunktioner har været igennem rådgiveruddannelsen. I dag praktiserer de modtager- og handlingsorienteret rådgivning ude i landets tværgående funktioner. Vi har spurgt dem, om uddannelsens betydning for deres arbejde:

 • Det er spot on ift. min virkelighed som økonomisk rådgiver.
 • Rådgiveruddannelsen er det bedste og mest forandrende forløb, jeg nogensinde har været igennem.
 • Det er en slags vidunderkursus.
 • Klart et af de bedste kurser, jeg nogensinde har været på.
 • Kurset rammer lige præcis ned i den udfordring, vores team står med: At forbedre samarbejdet mellem økonomifolk og fagområderne.
 • Helt uventet har forløbet ændret mit arbejde.
 • Nu fokuserer jeg meget mere på, hvad de har brug for - det virker i praksis!
 • Det har klart givet mig en mere modtagerorienteret tankegang.
 • Jeg leverer nu noget, der giver handling, frem for bare objektivt at afrapportere om tingenes tilstand.
 • Det vil få stor betydning for mit daglige arbejde fremover: Jeg forventer fremover en langt større succesrate i min rådgivning og en større grad af tillid.
 • Det er både det dyreste og klart mest forandrende kursus. Det har været hårdt, mentalt, men vildt givende. Nærmest mere og mere over tid.
 • Mine modtagere vil efter kurset begynde at få noget, de rent faktisk kan forstå og bruge til noget i praksis.
 • Det er coaching på højt niveau - jeg tror både, jeg er blevet en bedre rådgiver og et mere reelt menneske.
 • Før har jeg nok været en slags postkontor, der bare formidlede opgaver videre uden at tænke over, hvordan de blev opfattet. Det har nok skabt mange konflikter. Nu er det fortid, og jeg har en helt anden tilgang nu. Og det virker bare meget bedre.
 • Underviserne er utrolig fokuserede. Så nærværende i feedback. Og så konstruktive. 
 • Coachingen er på et meget højt fagligt niveau.
 • Jeg er faktisk blevet bevidst om, hvad min rolle skal være. Og hvordan jeg skal agere for at skabe handling med min rådgivning. Meget, meget relevant.

Rådgiveruddannelsen

Den store rådgiveruddannelse indledes med interview af deltagernes modtagere, som kan være fagchefer, projektchefer, direktion eller andre konkrete beslutningstagere. Dernæst følger 3 måneder (fordelt på 6 undervisningsdage) med intens forandring af deltagernes egen rådgivning i praksis. Efter forløbet følges op på jobbet, hvor forandringerns gennemslagskraft hjælpes på vej, effekten undersøges hos mdtagerne, og hvor deltagernes kolleger inddrages i den nye måde at tænke rådgivning på.

Ændring af egen rådgivning

I starten fokuserer deltagerne på at forstå, hvad der er vigtigt for netop deres modtagere: Hvad beslutningstageren har brug for netop nu for, at organisationen når sine mål. Hvad der får / ikke får modtageren til at handle. Og hvilken type handling, som deltagerens rådgivning skal skabe. Efterfølgende adfærdsdesigner deltagerne deres rådgivning, så den direkte understøtter denne type handling på en måde, som rammer modtagerens behov. Når deltagerne får succes med det, vil den mærkbare effekt af eget arbejde være så meningsskabende, at arbejdet tager en drejning også fremover. Det betyder i praksis et skifte i samarbejdskulturen på tværs af stabsfunktion og beslutningstagere.

Tilmelding

Vi modtager alene samlede tilmeldinger fra arbjedsgivere. Deltagerne  kommer typisk fra sekretariater, økonomiafdelinger, udviklingsafdelinger mv. med stillinger som chefkonsulent, controller, økonomikonsulent, teamleder, fuldmægtig eller udviklingskonsulent. Priser og praktiske informationer om rådgiveruddannelsen findes i programmet. Øvrige oplæg og udviklingsforløb aftales individuelt.


Klik på logoet for at læse mere