Kurser for stabsfunktioner

Når vi tager på kursus, får vi måske 3 nye og spændende værktøjer. Men hvem siger, at det lige er de 3 værktøjer, der gør netop mig bedre til at opnå effekt? Det, det gør os bedre, varierer fra person til person. Derfor indeholder vores forløb individuelle spor for hver deltager, så vi kommer til at løfte lige dér, hvor den enkelte realistisk vil udvikle sig mest ud fra dennes kontekst, styrker og svagheder. Og de er i små moduler ofte med ugers pauser, så vi kan implementere det nye i praksis.

Oplæg for stabsfunktioner

Debatskabende oplæg om effekten af stabenes rådgivning set fra modtagernes perspektiv. Det kan være en eftermiddag eller under et afdelingsseminar. Baseret på cases fra jeres organisation.

 • For alle stabsfunktioner
 • Interviews af modtagere
 • Konkrete cases
 • Modtagerperspektiv
 • Adfærdsdesign

2 timer

Ledelse i offentlige stabsfunktioner

Kursus for ledere i stabsfunktioner. Der ligger et væld af relationelle udfordringer i denne særlige lederrolle, hvor meningsskabelsen ovenikøbet er sværere at se for medarbejderne. 

 • For ledere i stabe
 • Fællestræk ved stabe
 • Nyt perspektiv på rollen
 • Udefra-og-ind tænkning
 • Meningsskabelse i stabe

2 dage

Rådgiveruddannelsen for stabsfunktioner

Markedets mest forandrende og højest ratede kursus. Giver markant styrkelse af handlingsskabelsen hos modtagerne. Forandrer både evnen, det konkrete arbejde og relationen til modtagerne. 

 • For ledere & medarbejdere
 • 6 undervisningsdage 
 • Indviduel coaching
 • Opfølgning på jobbet
 • Garanti for effekt

3 mdr

Roller, relationer & effekt i stabe

Udviklingsforløb for nye, ændrede eller sammenlagte stabsfunktioner. Der er mange faldgruber forbundet med at være en hjælpefunktion, der både har kontrollerende og støttende formål. Forløb for hele teams eller afdelinger.

 • Rolleforståelser
 • Effektorientering
 • Skab tillid & handling
 • Fra skurk ti hjælper
 • Gøre andre gode 

1 dag

Adfærdsdesign for stabsfunktioner 

Hvordan kan ledere og medarbejdere i stabsfunktioner designe mundtlig og skriftlig rådgivning, så modtagerne forstår, accepterer og bruger rådgivningen? Dette kursus applicerer konkrete modeller på deltagernes eget arbejde.

 • Adfærdsdesign i stabe
 • Modtageranalyse
 • Design af handling 
 • Design af egne cases
 • Opfølgning på jobbet

2 dage

Skab handling med din rådgivning

Kompakt version af rådgiveruddannelsen, hvor vi bruger deltagernes egne cases til at træne modeller, der skaber tillid og handling hos beslutningstagerne. Vi implementerer forandringen i deltagernes arbejde.

 • For ledere & medarbejdere
 • Cases fra stabsfunktioner
 • Skriftlig rådgivning
 • Mundtlig rådgivning
 • Adfærdsdesign af rådgivning

2 dage

Hvad siger deltagerne?

Alle vores forløb er transformative. De tager udgangspunkt i stabsmedarbejdernes eller -ledernes nuværende samspil med modtagerne. Og de forandrer både relatione til modtagerne, det konkrete arbejdes indhold og effekten af arbejdet ude i virkeligheden. 

Hvis du ønsker udviklingsforløb, som ikke fordrer konkrete forandringer, bør du vælge en anden udbyder. Der kræves tilmelding af mindst 5 deltagere på medarbejderkurser. Lederforløb oprettes efter aftale.

Kursus i mødeledelse

Åh, hvor har vi deltaget i mange møder, der ingen værdi skabte. Eller som gav frustration. Måske har vi ovenikøbet ledet et? På dette kursus træner vi i praksis sammenhæng mellem mødeledelse og formål: Vi træner politisk forberedelse inden mødet, at spille andre gode under mødet og særligt at eliminere de forhold, der ikke understøtter handling.

 • Formålsstyring
 • Værktøjer til mødestyring
 • Politisk forberedelse
 • Forventningsafstemning
 • Tillids- og handlingsskabelse
 • Opfølgning på jobbet

1 dag

Udefra-&-ind tænkning

Stabsfunktioner er kompetente og dygtige til at levere notater, planer, rapporter, møder og workshops. Men man kan kan sagtens være dygtig og levere noget godt - uden at få andre til at gøre noget anderledes bagefter. På kurset vender vi det helt på hovedet og tager udgangspunkt i dem, der skal gøre noget anderledes først.

 • Stabsfunktionen som et system
 • Start med hvorfor - formålet
 • Modtagernes adfærd
 • Adfærdsdesign
 • Udefra-og-ind i stabsfunktioner
 • Praktisk forandring

1 dag

Kursus for nye ledere

Når teamlederen er ny, eller specialister skal varetage ledelsesopgaver, opstår nogle gange komplikationer: Det presser både den nye leder, teamet og chefen. Dette lederkursus løfter teamledere og ledere uden personaleansvar, så de kan agere ledelsesmæssigt i spændfeltet mellem chefer og medarbejdere. 

 • Baseret på egne udfordringer
 • Individuel coaching
 • Skab følgeskab i mellemrollen
 • Tillids- og handlingsskabelse
 • Adfærdsledelse
 • Opfølgning på job

3 dage