Rådgiveruddannelsen

RÅDGIV.DK udbyder markedets mest forandrende konsulentuddannelse for controllere, udviklingskonsulenter og økonomer mv. Tre måneders forandring af ikke bare deltagernes kompetence, men såvel det konkrete arbejde som relationen til modtagerne ændres mærkbart undervejs. Lige nu har vi ca. 4 måneders ventetid. Rådgiveruddannelsen gennemføres i samarbejde med Mercuri Urval.

Rådgiveruddannelse for stabsfunktioner

Velkommen til en indgribende og meget praktisk transformation, hvor deltagerne kommer helt tæt på deres modtagere: Forstår deres behov og de mekanismer, der skal til for at skabe handling. Flytter fokus fra at levere information til at skabe handling hos modtagerne. Det er adfærdsdesign på meget kontekstnært niveau målrettet de særlige forhold, som stabsfunktioner befinder sig i. 

Rådgiveruddannelsen er et af de højest ratede udviklingsforløb, og den afsluttes med en konkret rådgivning ude i deltagernes egen virkelighed, hvor deltagerne lykkes med både at skabe ny handling og få oplevelsen af et vendepunkt hos modtageren.

Deltagere
 • Controllere
 • Økonomikonsulenter
 • HR-partnere
 • Chefkonsulenter
 • Sekretariatsmedarbejdere
 • Teamledere & chefer

Tilmelding af 5+ deltagere.

Udbytte for organisationen

 • Tillid: Øget tillid fra fagområderne og øvrige modtagere
 • Forandringskraft: Større parathed til at følge afdelingens anvisninger
 • Konfliktopløsning: Eliminering af nagende relationer mellem stab og fagområder
 • Ro: Færre tilbageløb og derved reduceret arbejdspres i afdelingen

Proces

Rådgiveruddannelse indledes med interview af deltagernes modtagere, som kan være fagchefer, projektchefer, direktion eller andre konkrete beslutningstagere. Dernæst følger 6 undervisningsdage fordelt på 3 måneder med intens forandring af deltagernes egen rådgivning i praksis.  I starten fokuserer deltagerne på at forstå, hvad der er vigtigt for netop deres modtagere: Dernæst hvilken type handling, deres rådgivning kan skabe. Og så adfærdsdesigner vi deltagernes rådgivning konkret hertil. Efter forløbet følges op på jobbet, hvor forandringerns gennemslagskraft hjælpes på vej, effekten sikres hos modtagerne, og deltagernes kolleger inddrages i den nye måde at tænke rådgivning på. Afslutningsvis måler vi effekten hos modtagerne ude i virkeligheden.

Udbytte for deltagerne

Deltagerne er økonomikonsulenter, udviklingskonsulenter, chefkonsulenter og teamledere. Deltagernes daglige rådgivning kan være controlling, politiske sager, analyser, møder, ledelsesinformation, digitalisering, centrale processer, regnskaber og HR etc. De kommer fra kommuner af alle størrelser og fra både centrale og decentrale stabsfunktioner. Deltagerne er erfarne rådgivere, nyuddannede akademikere, ledere og kontoruddannede i en skønsom blanding på tværs af arbejdsfelter.

Den enkelte deltager flytter sig fra at levere information, til at levere rådgivning der skaber handling hos modtageren. Herunder:

 • Forståelse af de mekanismer, der (ikke) får beslutningstagere til at handle
 • Indsigt i deres egne modtageres kontekst, mål og væsentlige forhold
 • Forandring af deres daglige skriftlige leverancer i praksis
 • Sprog der skaber handleparathed: Styrken til at skabe tillid, undgå konflikter og gøre det let at handle
 • Handlingsskabende argumentation og modargumentation på skrift og i tale
 • Eliminering af egne psykologiske spil og personlige barrierer for at være en reel hjælp for andre.
 • Personlig rådgivningskraft: Skære til og komme ud med et glasklart budskab
 • Større meningsfuldhed i det daglige arbejde

Kontakt

Besøg:

Philip Heymans Allé 29

Skriv til:
Ring / sms: