Oplæg, lederseminarer & afdelingsmøder 

Engagerende og debatskabende oplæg, der går tæt på deltagernes eget arbejde, deres relationer og effekten hos beslutningstagerne.

En eftermiddag for stabsfunktioner

Hvor stor en del af stabenes travle arbejde fører egentlig til handling? Og fører de også til noget andet end handling? Hvordan ser det ud hos jer sammenlignet med andre stabe?

Vi medbringer cases fra andre stabsfunktioner og kigger på jeres leverancer i et (ofte ret anderledes) udefra-og-ind-perspektiv. Vi kommer med konkrete eksempler på årsager til spild samt på adfærdsdesign, der skaber mere tillid og handling ude hos netop jeres typer af beslutningstagere.

Vores oplæg inkluderer normalt interviews med stabsfunktionens modtagere, så vi har en god idé om, hvordan jeres arbejde ser ud i et modtager- og handlingsperspektiv. 

Vi involverer deltagerne og trækker eksempler frem fra deres hverdag: Samspillet med de beslutningstagere, som jo netop skal beslutte noget, før arbejdet giver mening. Det bliver tydeligt for deltagerne, at den mening vi skaber med vores arbejde, afgør vores rolleforståelse og kommunikative adfærd. Og den agerer vores modtagere efter.

Oplæg på arbejdspladsen

 • Stabsfunktionen i et modtagerperspektiv
 • Hvad gør jeres modtagerne i praksis?
 • Fællestræk ved stabsfunktioner
 • Håndtering af "svære modtagere"
 • Cases fra andre stabsfunktioner
 • Eksempler på adfærdsdesign, der skaber handling
 • Økonomiafdelinger i Københavns Kommune
 • Oplæg for 15 kommunale økonomiafdelinger
 • Region H
 • Kommunale økonomiafdelinger
 • RÅDGIV.DK i Københavns Kommune
 • Online oplæg & webinar med RÅDGIV.DK
 • RÅDGIV.DK oplæg ledelseskonference
 • Oplæg for stabsfunktioner i Hørsholm Kommune
 • Onlineoplæg for ledere i Rudersdal Kommune