Udefra-og-ind tænkning i stabsfunktioner

RÅDGIV.DK

Udefra-og-ind tænkning

I offentlig forvaltning er det ikke altid let at relatere sit arbejde til værdiskabelse for borgeren. Særligt når vi kommer dybt ind i det administrative bagland. Det kan føre til en række problemstillinger. Men de er i høj grad præget af vores tænkning.

Se webinar om udefra-og-ind tænkning i stabsfunktioner

Videoen er et webinar med Vanguard og RÅDGIV.DK, der forklarer om udefra-og-ind tænkning i stabsfunktioner. 120 ledere deltog live, og deres spørgsmål behandles sidst i videoen.

Baggrund

Stsbsfunktioner er ofte bemandet med kompetente og travle medarbejdere. De beslutter sjældent noget selv, men de leverer til gengæld masser af beslutningsstøtte til dem, der kan foretage ændringer på borgerniveau. Udfordringen er, at de administrative afdelinger godt kan være kompetente og levere ligeså kompetent beslutningsstøtte, uden at modtagerne nødvendigvis træffer nogen ny beslutning. Faktisk viser det sig mange steder, at administrationens arbejde kun sjældent fører til ny handling: Hovedparten af organisationens budgetopfølgninger, fraværsoversigter, notater, mails og møder får ikke modtagerne til at handle. Ofte genererer de snarere mere administration og frustration, end de hjælper. Og så sker der noget med oplevelsen af mening: Når administrative funktioner får fornemmelsen af, at deres arbejde ikke rigtig fører til noget, begynder de at fylde mere i organisationen: Økonomiafdelingen øger måske antallet af budgetopfølgninger. Udviklingsafdelingens analyser bliver mere komplekse. HR begynder at sætte røde deadlines med cc til direktionen.

I stedet for at kigge på kvaliteten af det administrative arbejde, har Snorre Andersen (RÅDGIV.DK) undersøgt, i hvilket omfang modtagerne ude i organisationen egentlig handler på arbejdet. Han har gennem 5 år fulgt hundredevis af controllere, fuldmægtige og udviklingskonsulenter mv. og ved noget om, hvor meget af administrationens arbejde, der egentlig fører til handling. Og hvordan vi kan gentænke måden at arbejde på, så de administrative funktioner i praksis skaber handling snarere end bare at levere noget god information. Og Kristian Astrup (Vanguard Skandinavien) har gennem en årrække arbejdet med at designe offentlig service med udgangspunkt i den værdiskabelse for borgerne, som arbejdet har til formål at understøtte. Begge perspektiver er eksempler på udefra-og-ind tænkning: En måde at se sit arbejde som en del af et større system, hvor vi ofte er bedre til at kigge på kvaliteten af eget arbejde end på effekten ude i virkeligheden. I webinaret sætter RÅDGIV.DK & Vanguard Skandinavien luppen på de administrative funktioner og tænker arbejdet hos økonomi-, HR- og udviklingsafdelingen mv. udefra-og-ind.

Vil du vide mere?

RÅDGIV.DK rådgiver ledere samt holder kurser & oplæg om udefra-og-indtænkning & stabsfunktioner.

Kurser

RÅDGIV.DK udbyder bl.a. kurser om udefra-og-ind tænkning målrettet offentlige stabsfunktioners særlige kontekst.

Inspirationsoplæg  

RÅDGIV.DK afholder engagerende og debatskabende oplæg, hvor effekten af stabsfunktioners arbejde bliver sat under lup.